به گزارش روابط عمومی اداره کل :جلسه آموزشی پدافند غیر عامل اداره کل امورعشایر ،با حضور مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استانداری استان وکلیه همکاران اداره کل ، درخصوص تهدیدات زیستی ،دامی ومرتع مناطق عشایری در محل نمازخانه اداره کل تشکیل گردید.دراین جلسه برحضور فعالانه تمامی بخش ها ودستگاهها تاکید وپدافند غیر عامل را امری ضروری ومهم دانسته که مقابله بابحران ،مصونیت سازی وکاهش آسیب ها رابدنبال دارد.مدیر کل پدافند غیر عامل به تشریح برنامه های پدافند غیرعامل پرداخته واظهار کردند :این مساله با بهره گیری از فعالیتهای غیر نظامی انجام میشود ومسائل فنی ،زیستی ،مهندسی ،اجتماعی وسیاسی دراین پدافند تاثیر دارد.
ایشان تاکید کردند: بایستی کمیته پدافند غیرعامل به ریاست مدیر دستگاه تشکیل شود ودرسطح استان نیز این کمیته به ریاست استاندار وبا 11کمیته زیر مجموعه است.
ایشان تصریح کردند:آسیب پذیر بودن را باید برطرف کرد .زیرا تهدید هرجا که آسیب پذیر باشد تاثیر خود را می گذارد همچنین خاطر نشان کردند:تهدیدهای زیستی می تواند آب وغذای مردم رادرکنار دیگر فعالیتها تحت تاثیر قرار دهدوبایستی دربرابر تمام تهدیدهای ذکر شده ضمن شناسایی تهدیدآمادگی توان مقابله رادرخود ارتقا دهیم .

دیدگاهتان را بنویسید