تکریم ارباب رجوع دردومین روز ازهفته دولت چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
شنبه, 07 شهریور 1394 ساعت 08:30

در دومین روز از هفته دولت ،روز تکریم ارباب رجوع، طبق فرموده امیر مومنان علی (ع) به مالک اشتر :پس نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته ( خوشرفتاری )بدان ، کارمندان این اداره کل در این روز همانند روزهای دیگر با سعه صدرو حلم و بردباری ، برخوردی توام با احترام و در خور شان و مقام عشایر وسایر مراجعه کنندگان ، داشته و ضمن توجه به مسائل قانونی و اداری آنها ،در حل مشکلات مراجعین  تلاش خود را به کار گرفته و رضایت قلبی آنها را فراهم نمودند.

آخرین بروز رسانی در شنبه, 07 شهریور 1394 ساعت 08:35