گزارش برگزاري دوره هاي آموزشي در اداره كل امور عشاير استان كرمان در سال 90 چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 16 اردیبهشت 1391 ساعت 05:06

به گزارش واحد آموزش اداره كل امور عشاير استان كرمان در سال 1390 يك دوره آموزش برنامه هاي ساماندهي عشاير در محل مركز آموزش امور زيربنايي كشاورزي كرمان(باغين) به مدت يك هفته برگزار گرديد. در اين دوره 47 نفر شركت نمودن و از آموزشهاي لازم برخوردار گرديدند و در نهايت براي كليه شركت كنندگان گواهي آموزش نيز صادر گرديد.