پرداخت مطالبات بازنشستگان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 11 دی 1392 ساعت 05:49

بنا به اظهار آ قای قاسمپور معاونت محترم اداری و مالی اداره کل:با پیگیری مدیریت وامور مالی اداره کل با اخذ اولین تخصیص بودجه هزینه ایی ،مطالبات 7نفراز بازنشستگان شامل : پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی استفاده نشده سال 91 اداره کل پرداخت گردید.

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 11 دی 1392 ساعت 05:56