عملکرد اداره امور عشایر سیرجان ازاسفند لغایت فروردین ماه چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 03 اردیبهشت 1393 ساعت 23:31

مسعود کورکی نژاد رئیس اداره امور عشایرشهرستان  سیرجان عملکرد یکما هه اسفند لغا یت فروردین ماه این اداره رابه شرح ذیل بیان نمود:...

 

1- آبر سانی سیارجهت  عشایرمناطق مختلف به مقدار 1430 متر مکعب

2- مرمت و تیغ زنی  160 کیلو مترجاده های عشایری

3- بر گزاری کار گاه آموزشی بیمه دام جهت 30 نفراز عشایر

4- اغاز کوچ عشایر ایل رائینی

عملکرد شرکت تعاونی عشایری سیرجان شامل

1- فروش یونجه 2000 کیلو

2- فروش جو 88000 کیلو

3- فروش کاه 7000 کیلو

4- فروش سبوس 9000 کیلو

5- فروش آرد 11080کیلو

6- فروش کنسانتره 7000 کیلو

7- توزیع گاز 208 سیلندر

8- توزیع نفت گاز 85500 لیتر

9- توزیع نفت 90000 لیتر

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 03 اردیبهشت 1393 ساعت 01:56