جلسه گرامیداشت هفته دولت دراداره کل امورعشایر کرمان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 08:52

به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه ستاد  بزرگداشت هفته دولت  در تاریخ 3/5/21 9با حضور مدیرکل ، معاونین  وروسای واحدهای مختلف در محل سالن کنفرانس اداره کل تشکیل وپس از بحث وتبادل نظر رئیس ،دبیر واعضاء ستاد مشخص وصورتجلسه ای در 9 بند تنظیم گردید.

از جمله موارد مطرح شده درجلسه  نصب سیاه چادر در محل اداره کل بهمراه پخت نان تیری ، عرضه محصولات لبنی ،نمایش فیلم عشایرو عملکرد اداره کل بوده که اقدامات  لازم انجام گرفته است.

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 30 مرداد 1393 ساعت 07:44