دوره آموزشی ” اصول مدیریت و سرپرستی ” ویژه مدیران عامل شرکت تعاونی های  عشایری جنوب شرق کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان   دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی ویژه مدیران عامل شرکت تعاونی های  عشایری جنوب شرق کشور به مدت دو روز از تاریخ 25/6/97تا26/6/97 با هدف بهبود معیشت عشایردر حال برگزاری است .مهندس ابراهیمی  مدیر کل امور عشایر استان  ضمن خیر مقدم به حضار، با ارائه گزارشی از سیمای عشایر استان کرمان عمده ترین مشکل عشایر را  در بحث خشکسالی دانست …

، وی افزودحیات  عشایر وابستگی شدیدی به آب و علوفه دارد ، ادامه روند خشکسالیهای اخیر منجر به فقرمراتع و کاهش منابع تامین آب شرب انسان و دام گردیده به نحوی که در سالجاری دوشش دام در مناطق عشایری معنایی ندارد .همچنین تبعات  شدید خشکسالی موجب کاهش شیر به میزان 70درصد ،گوشت به میزان  55 درصد ،پشم و کرک به میزان 30 درصد ،کاهش زایش دام  به میزان  30 درصد،کاهش علوفه مراتع به میزان 70 درصد و کاهش آب های سطحی به میزان 70 درصد  شده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید