به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان اجراي طرح كلان ملي افزايش بره گيري در گله هاي گوسفند و بز عشايري اين طرح در مناطق عشايري شهر ستان بافت در 6 گله پايلوت مربوط به 6 گروه عشاير آغاز گرديد. در اين طرح كه با همكاري مركز تحقيقات علوم دامي كشور و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بخش امور دام بعنوان مجريان پروژه و مطالعات اداره كل امور عشاير كرمان و اداره امور عشاير شهرستان بافت انجام مي شود ، در قالب 6 پروژه و بطور همزمان در 6 استان عشاير ي كشور انجام و نتايج آن بررسي خواهد شد.

 دیدگاهتان را بنویسید