آمار دانش آموزان عشایری استان کرمان به تفکیک شهر ستانهای تحت پوشش و جنسیت

 

 

جمع کل

دختر  متوسطه

پسر متوسطه

دختر راهنمائی

پسر راهنمائی

دختر ابتدائی

پسر ابتدائی

شهر ستان

1149

151

 

96

70

420

412

بافت

847

262

125

72

73

161

154

رابر

1325

183

180

141

133

340

348

جیرفت

511

 

 

79

71

181

180

اسفندقه ( جیرفت )

1628

213

162

173

140

478

462

کهنوج

2153

191

 

194

188

800

780

عنبر آباد

1208

163

 

128

124

403

390

سیرجان

1507

 

 

95

 

700

712

ریگان

410

 

 

 

 

190

220

فهرج

297

 

165

52

 

40

40

نرماشیر

197

 

197

 

 

 

 

کرمان

282

 

 

 

95

93

94

بم

دیدگاهتان را بنویسید