به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه مشترکی فی مابین معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان ،مدیران کل امور عشایر شمال و جنوب و فرمانده بسیج عشایری تشکیل شد مقرر گردید رزماش خدمت رسانی به عشایر در هفته مقاومت با همکاری فرمانداریهای برنامه ریزی و اجرا گردد.

دیدگاهتان را بنویسید