طی بازدید مدیرکل امورعشایراستان کرمان از مناطق عشایری شهرستانهای بم ،فهر ج وریگان و دیدار با عشایر طایفه سابکی و تک فرهاد ضمن تأ کید  بر خدمات رسانی هرچه بیشتر به عشایر محروم این مناطق از محل اعتبارات اداره کل پروژ ه های ذیل انجام شد.

1-   اهداء 1500 متر لوله 90 فشار قوی به عشایر منطقه دره پلنگواز توابع شهرستان بم

2-   لایروبی قنوات

3-   آبرسانی سیار

4-   حفرو تجهیز  چاههای عمیق آب آشامیدنی

5-   خرید تانکر ثابت وتجهیزات چاههای مالداری

6-   تأمین آب و علوفه دام عشایرمناطق بم وریگان

7-   مکان یابی کانونهای اسکان عشایر

8-   مطالعه و ژئوفیزیک منطقه تک فرهاد، دشت دارزین وپاسرخ کوه شاه از توابع شهرستان بم

9-   بهسازی ولوله کشی چشمه ها

10-  تأمین آب شرب عشایر کوچ رو درمناطق عشایری دشت دارزین وچاه قنبرسیف الدینی وتوابع تک فرهاد

11-  ترویج جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی

12-  مرمت ونگهداری راههای عشایری

13-  احداث سه باب حمام با استفاده از انرژی خورشیدی جهت بهداشت و ترویج فرهنگ استفاده جایگزینی انرژیهای نو در مناطق عشایری شهرستانهای بم و ریگان

دیدگاهتان را بنویسید