به گزارش روابط عمومی اداره کل : آقای مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر کرمان در خصوص آبگرمکن های خورشیدی نصب شده در مناطق عشایری بیان نمودند : ترویج استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری از جمله طرحهای موفق اداره کل بوده که نقش مهمی در زندگی عشایر داشته است..

.اجرای این طرح از سال 1387 و با نصب و راه اندازی 55 دستگاه آبگرمکن خورشیدی و 3 دستگاه مبدل خورشیدی شروع و در مناطق عشایری به نتیجه رسیده و قراراست با پیگیریهای انجام شده، از طریق شرکت توزیع نیروی برق استان، عشایر کوچروی فاقد برق در دو قطب ییلاق و قشلاق استان از سیستم های برقرسانی خورشیدی بهره مند گردند.

دیدگاهتان را بنویسید