مدیر کل امور عشایر استان کرمان جناب آقای مهندس امیر شکاری از اسکان عشایر شهرستان ریگان در دشتهای این شهرستان خبر دادند…

 

مدیر کل امور عشایر استان کرمان در حاشیه بازدید از مناطق عشایری شهرستان ریگان اظهار داشتند: به زودی دشتهایی از مناطق عشایری شهرستان ریگان به منظور اسکان عشایر تدارک دیده می شوند .وی افزود : با توجه به اینکه دشتهای شهرستان ریگان مجوز حفر چاه ندارند ،عشایر شهرستان ریگان آب خوردن برای دامهای خود ندارند ،قسمتهایی از دشتهاس شهرستان ریگان برای اسکان عشایر و توسعه زندگی آنان در نظر گرفته می شود.

ضمنا ایشان در مورد راههای عشایری تخریب شده متذکر شدند که با با بکارگیری چند دستگاه ماشین راهسازی به زودی همه مسیر ها بازسازی و بازگشایی می گردند و با این اقدام خدمات رسانی به عشایر سهولت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید