رييس فدراسيون ورزش روستايي و عشايري کشور: تجهيز هيأت‌هاي ورزشي استان‌ها و کاهش مشکلات آنها مهمترين هدف اين فدراسيون است …

رييس فدراسيون ورزش روستايي و عشايري کشور گفت: مهمترين هدف اين فدراسيون تجهيز هيأت‌هاي ورزشي روستايي و عشايري استان‌ها و کاهش مشکلات آنها است

دیدگاهتان را بنویسید