در این دوره که در شهریور ماه سال 97 برگزار گردید به 50 نفر از بانوان عشایر شرکت کننده ،گواهی مهارت پته دوزی اعطا گردید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید