بسمه تعالی

اداره کل امور عشایری استان کرمان در نظر دارد انجام آبرسانی سیار در مناطق عشایری شهرستان از طریق مناقضه عمومی دو مرحله ای ( ارزیابی توان اجرای کار ) به پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای سابقه فعالیت در زمینه فوق واگذار نماید. لذا تقاضا دارد ضمن مراجعه به سایت www.setadiran.ir و یا مراجعه به بخش اداره عمران و زیر بنایی این اداره مراجعه فرمایید.

 

برای دریافت و مشاهده جزئیات مناقضه این قسمت کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید