در طی مراسمی از آقایان کارآمد و حیدریان  دو همکار اداره بازنشسته  اداره کل  تجلیل و تقدیر به عمل آمد

دیدگاهتان را بنویسید