به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان به مناسبت عید سعید قربان ، ادارات شهرستانهای سیرجان و بردسیر با همکاری شرکتهای تعاونی عشایری  اقدام به توزیع دام زنده به طور مستقیم به مصرف کننده نمودند. این امر  با هماهنگی شهرداری شهرستانهای مذکور در جایگاه مخصوص صورت گرفت . آقای مهندس صفاری رییس اداره امور عشایر سیرجان در اینخصوص اظهار داشت : با توجه به افزایش قیمت دام و در جهت جلوگیری از واسطه گری دام زنده و نیز کمک به معیشت عشایر شهرستان، اقدام به توزیع دام زنده با قیمت مناسب برای مصرف کننده نمودیم که این امر مفید به خوبی انجام پذبرفت.

دیدگاهتان را بنویسید