به گزارش روابط عمومی اداره کل  به مناسبت روز تربیت بدنی وورزش  کارکنان این اداره کل درچهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت …

که درسالن فجر برگزارشده بود شرکت نموده ودرقسمت امادگی جسمانی اقای مهندس نظری مقام اول راکسب نمود

دیدگاهتان را بنویسید