به گزارش روابط عمومی اداره کل :جلسه ایی با حضور مدیرکل محترم ،رؤسا ی ادارات ومدیران عامل شبکه تعاونیهای عشایری استان در محل سالن کنفرانس اداره کل تشکیل گردید. ..

 

در این جلسه درخصوص  توزیع کالاهای اساسی عشایر ، وضعیت آرد، سوخت فسیلی،توزیع  نفت وگاز ، مشارکت در طرح پرواربندی  ، کارگاههای تولید خوراک دام- طرح گردشگری سیرچ ، صادرات دام ووضعیت کرک بحث ومقرر گردیدادارات شهرستانها پتانسیل های مناطق عشایری درزمینه های زراعی ،باغی ،دامی شیلات ،صنایع دستی وگیاهان داروئی وگردشگری راتهیه ودرهر زمینه یک مورد را به عنوان پایلوت به اداره کل معرفی نمایند. همچنین درخصوص راه اندازی قصابی توزیع گوشت عشایر بررسی واقدامات لازم صورت گرفته ومکانهای مستعد گردشگری شناسایی ولیست آنها به اداره کل ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید