جلسه برنامه راهبردي ساماندهي تشكلهاي عشايري راس ساعت 11 صبح مورخ 23/03/91 با حضور مدير كل محترم امور عشاير استان كرمان جناب آقاي مهندس شاكري ، مدير كل محترم امور تعاونيها ، ترويج و مشاركت مردمي سازمان امور عشاير ايران جناب آقاي مهندس ايرانپاك رئيس اداره امور تعاونيها و ترويج اداره كل ، مديران عامل و روساي هيئت مديره اتحاديه و شركتهاي تعاوني عشايري استان كرمان در محل سالن كنفرانس اداره كل تشكيل گرديد ، در اين جلسه آقاي مهندس ايرانپاك فلسفه تشكيل تعاونيها را تامين نيازهاي اعضاء، خريد وفروش محصولات توليدي اعضاء وارائه خدمات رفاهي به آنها اعلام نمود

و اساسي ترين وظايف را چنين بر شمرد:

1- تهيه ، تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي

2- تهيه ، تامين و توزيع نهاده هاي توليدي

3- تهيه ، تامين و توزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عشاير

4- خريد و فروش محصولات توليدي عشاير

5- ارائه خدمات رفاهي

و هدف را اصلاح ساختار در تشكلهاي عشاير دانسته كه فعاليت آنها به سمت و سوي نيازهاي عشاير ساماندهي شود . ايشان درخصوص بحث تامين نيروي انساني و چارت تشكيلاتي اداره كل در جلسه استانداري استان كرمان با حضورآقاي مهندس مهرشاد معاونت محترم نيروي انساني استانداري وبعداز آن در جلسه سازمان جهاد كشاورزي استان با حضورجناب آقاي مهندس ملائي رياست محترم سازمان جهادكشاورزي در خصوص مشكلات تشكلهاي عشايري وپرواربندي اماني عشاير حضور به هم رساندند .

در آخر نيز از طرح كشاورزي شركت تعاوني عشايري شهرستان سيرجان بازديد بعمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید