در مورخه 98/1/15اولین جلسه ستاد کوچ عشایر  در سال جاری با حضور  مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر  و جمعی از روسای ستادی در محل دفتر مدیر کل برگزار و با توجه به وضعیت نسبتا مناسب مراتع قشلاقی  تصمیماتی جهت کوچ عشایر اتخاذ گردید

دیدگاهتان را بنویسید