به گزارش روابط عمومی اداره  کل به نقل از اقای وحیدرضا روشن :همزمان باآغاز هفته دفاع مقدس ،عشایر شهرستان سیرجان نیز همانند سایر نیروهای مسلح با وحدت ،همدلی وعزمی راسخ ازمقابل جایگاه رژه رفته که حضور عشایر دراین رژه تجلی وحدت اقوام ومذاهب درایران اسلامی است …

چراکه عشایر همواره ازانقلاب ونظام جمهوری اسلامی دفاع کرده ونسبت به جمعیت خود بیشترین شهدا را شامل و600شهید و500جانباز وازاده رابه خوداختصاص داده اند. درحال حاضر نیز تعدادزیادی بسیجی عادی وفعال مربوط به جامعه عشایری استان است مضافا اینکه شهید احمد سلیمانی به عنوان شهید شاخص عشایری کشور معرفی شده است .

دیدگاهتان را بنویسید