به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان مدير كل محترم امور عشايرجناب آقاي مهندس شاكري به همراه رئيس محترم اداره امور عشاير شهر ستان بافت جناب اقاي شمس الديني در جلسه ايي كه با حضور فرماندار محترم شهر ستان بافت و نماينده محترم مردم شهر ستانهاي بافت – رابر- و ارزوئيه تشكيل شد حضور بهم رساندند …

در اين جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص وسعت مناطق عشايري در شهر ستان فوق الذكر و مشكلات عشاير ،  نماينده محترم شهر ستانهاي بافت در خصوص پيگيري رفع مشكلات عشاير و افزايش جذب اعتبار در سطح مجلس  و فرماندار محترم نيز در خصوص جذب اعتبارات بيشتر جهت عشاير منطقه قول مساعد داده و در ادامه جلسه آقاي مهندس شاكري بر خريد دام حذفي عشاير از طريق سازمان جهاد كشاورزي و سازمان عشايري تاكيد بسیار نمودند.

آقاي مهندس شاكري در خصوص رفع مشكل موتور پمپهاي عشاير ارزوئيه در جلسه ايي كه در محل دادگاه شهرستان ارزوئيه با حضور رياست محترم دادگاه برگزار گرديد شركت وایشان  در خصوص رفع مشكل موتور پمپهاي عشاير ارزوئيه تا يك ماه آينده كه مراحل قانوني رفع اين مشكل از طريق ستاد توسعه كشاورزي و مراجع ذيصلاح پيگيري  می گردد وهمچنین برتعامل بیشتر  در روند پيگيري پروند ه ها قول مساعد دادند.

در پايان مدير كل محترم به منطقه صوغان و چاه آب آشاميدني سيخوران و منطقه زراب عزيمت و از نزديك روند اجراي خط برق و تجهيز چاه و ساخت مخزن بتني و همچنين از طر ح انتقال آب آشاميدني موتور شهيد مرادي و ساخت حمام خورشيدي زراب بازديد نمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید