در پنجمین روز از هفته دولت ، روز دولت و حضور در برنامه های ملی و مذهبی ،کار کنان این اداره کل در مراسم نماز جمعه وسخنرانی  شرکت نمودند .

دیدگاهتان را بنویسید