جلسه شورای عشایری شهرستان راور در جهت  بهبود روند ارائه خدمات به عشایر با حضور مهندس اژدری  فرماندار شهرستان  راور ، مهندس ابراهیمی  مدیر کل امور  عشایر استان کرمان و مهندس قنبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در دفتر فرماندار تشکیل  ودر خصوص سهم عشایر از تخصیص اعتبارات ارزش افزوده تصمیماتی اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید