به گزارش آقای مهندس نظری رئیس اداره امورتعاونیها ترویج ومشارکت مردمی ، عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری تا پایان آ بان ماه 94 به شرح ذیل می باشد…

ردیف

عنوان فعالیت

کل جمع حجم کار تا این ماه

مقدار/تعداد /حجم کار

واحد/ کار

توضیحات

1

توزیع آرد

4228

442

تن

2

خرید و توزیع جو

5/4829

1/879

تن

3

خرید و توزیع سبوس

2441

355

تن

4

خرید و توزیع ذرت

420

5/38

تن

5

تولید کنسانتره

کارگاه/خوراک دام

5/749

6/87

تن

6

خرید وفروش سایر نهاده های دامی

648

35

تن

7

خرید و توزیع کالاهای اساسی

250

25

تن

8

بیمه دام

7457

220

راس

9

توزیع نفت و مواد سوختی

755200

380000

لیتر

10

سیلندرگاز

9085

1445

سیلندر

11

آموزش و ترویج شبکه -صنایع دستی

86

نفر/ روز

12

بیمه روستائیان عشایر

4478

70

نفر

تمدید و جدید

13

تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و عشایری کشاورزی

15000

میلیون ریال

14

برگزاری مجامع و جلسات تعاونیها

29

3

مورد

15

طرح زنجیره تولید گوشت

8850

400

راس

16

خرید وفروش دام عشایر

1200

راس

دیدگاهتان را بنویسید