رئیس اداره امور عشایری شهر ستان سیرجان عملکردخرداد ماه سالجاری این اداره  به شرح ذیل بیان نمود:

1-مرمت جاده های عشایری منطقه باغ خشک به طول 120 کیلو متر

3-حمل آب به مناطق عشایری با دو دستگاه کامیون 13 هزار لیتری به میزان 73 سرویس

3-معرفی 4 خانوار عشایری جهت عضویت بیمه اجتماعی

4- قرارداد مشارکت تسهیلات دامپروری در قالب طرح زنجيره اي توليد گوشت  (350 راس 4 خانوار )

5-قرارداد بهسازی چشمه چاه سوری و دار بست به طول 5500 متر که در حال اجرا می باشد

6 -معرفی17 خانوارعشایرجهت تمدید دفاتربیمه درمانی

دیدگاهتان را بنویسید