به گزارش روابط عمومی اداره کل با تلاش وپیگیری مجدانه رییس اداره امور عشایرشهرستان شهربابک وهمکاری اقای سردار فتاحی نماینده محترم شهرستان ، یک دستگاه ماشین ابرسانی ازمعدن مس سرچشمه ومس خاتون اباد جهت ابرسانی به عشایر اختصاص داده شدکه ازتاریخ 93/3/8اکنون درحال ابرسانی می باشد.

همچنین درراستای اجرای تفاهم نامه فی مابین آبفای شهرستان واداره امورعشایری در خصوص لوله کشی اب به آغل های آخوند – میرزاعلی صفر- عابدین، مقرر گردید تمامی لوله ها واتصالات مربوطه توسط اداره عشایری خریداری وبا نظارت اداره آبفای شهرستان ،آبرسانی به مناطق عشایری ذکر شده ازطریق لوله کشی اب میمند صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید