محسن ضیائی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهرستان بم از عملکرد خرداد ماه این اداره به شرح ذیل خبر داد…

 

1-آبرسانی سیار به میزان 456 متر مکعب  جهت 65 خانوار عشایر

2- مرمت و بازگشائی 8 کیلو متر راه عشایری جهت 11 خانوار عشایر

3- برق رسانی و تجهیز 3 حلقه چاه جهت تامین آب 39 خانوار عشایر منطقه ریگان

4- اتمام ساخت استخر و منبع آب جهت تامین آب 7 خانوار عشایر منطقه ریگان

5- عملکرد شرکت تعاونی

توزیع 40 تن سبوس

–         توزیع 18500 لیتر نفت سفید

–         توزیع 270 تن آرد

دیدگاهتان را بنویسید