آقای مهندس نظری رئیس اداره امور تعاونیها، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل عملکردشبکه تعاونیهای عشایری رادر مهر ماه 94به شرح زیر بیان نمود…

 

گزارش عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری در مهر ماه 94

ردیف

عنوان فعالیت

مقدار/تعداد /حجم کار

واحد/ کار

توضیحات

1

توزیع آرد

473

تن

2

خرید و توزیع جو

300

تن

3

خرید و توزیع سبوس

219

تن

4

خرید و توزیع ذرت

80

تن

5

تولید کنسانتره

کارگاه/خوراک دام

125

تن

6

خرید و توزیع کالاهای اساسی

30

تن

7

بیمه دام

7237

راس

8

1-توزیع نفت و مواد سوختی

2- توزیع گاز

79500

2000

لیتر

سیلندر

9

آموزش و ترویج شبکه -صنایع دستی …..

86

نفر روز

10

بیمه روستائیان عشایر

4623

خانوار

11

تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه عشایری کشاورزی

5000

میلیون ریال

12

برگزاری مجامع و جلسات تعاونیها

4

مجمع عادی سالیانه

13

صندوق خرد زنان و تسهیلگران

1-انتخاب زن تسهیلگر در منطقه عشایری ریگان

14

طرح زنجیره تولید گوشت

8130

راس

15

خرید وفروش دام عشایر

45

راس

کشتار وفروش گوشت بره

16

تمدید بیمه

80

نفر

17

بیمه جدید

16

نفر

دیدگاهتان را بنویسید