مدیر کل امور عشایر استان کرمان

نام و نام خانوادگی :مهدی ابراهیمی

تلفن تماس:2529807

پست الکترونیکی: manage@ashayeri.kr.ir

 

معاونت توسعه و عمران

نام و نام خانوادگی :جواد سالاری

تلفن تماس:2529807

پست الکترونیکی: mto@ashayeri.kr.ir

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی : رضا نیکزادی

تلفن تماس: 2529807

پست الکترونیکی: mem@ashayeri.kr.ir

دیدگاهتان را بنویسید