به گزارش آقای کرهانی رئیس اداره امورعشایر شهرستان شهربابک کلنگ زنی پروژه آبرسانی  آغل های منطقه مرج وپاقلعه در شهرستان شهربابک با حضور فرماندار ومسئولین ادارات شهرستان انجام…

ورئیس امور عشایر شهربابک  ضمن عرض مقدم در خصوص مشخصات فنی پروژه سخنائی ایراد وآقای مهندس شریفی نیز از مشارکت اداره امورعشایر واداره آبفای روستای شهرستان که طی تفاهم نامه ای  مشکل آب عشایر منطقه را حل نموده ، قدردانی به عمل آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید