بمنظور جلوگيري از تخريب مراتع وبوته كني و قطع اشجار و از طرفي توسعه فناوريهاي جديد در بحث تامين انرژي در مناطق عشايري و بمنظور دستر سي عشاير به انرژي پاك و ارزان در سال 1390 از محل اعتبارات استاني پروژه سوخت فسيلي نسبت به احداث سه باب جايگاه توزيع سيلندر گاز مايع ، خريد و نصب و راه اندازي 5 دستگاه آبگرمكن خورشيدي و همچنين خريد 50 دستگاه تنور گازي و 150 عدد سيلندر گاز و توزيع آن در سطح مناطق عشايري استان با اعتباراتي بالغ بر 500 ميليون ريال اقدام كه در مجموع بيش از 500 خانوار عشاير از خدمات اين طرح بهره مند گرديدند.

دیدگاهتان را بنویسید