آقای محسن ضیائی مقدم  رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم و ریگان  عملکرد 12 ماهه سال94 این شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود

1-آبرسانی سیار به میزان 7235 متر مکعب جهت 146 خانوار عشایر مناطق شهر ستان…

 

2- مرمت و باز گشائی 115 کیلو متر راه مناطق عشایری

3-بهسازی 3 دهنه چشمه در مناطق عشایری شهر ستانهای شرقی

4-تجهیز 5 حلقه چاه در مناطق عشایری شهر ستانهای شرقی

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان بم

1- توزیع جو   82/134 تن

2-توزیع سبوس 127 تن

3- توزیع آرد 1190 تن

4-توزیع نفت سفید 593750 لیتر

 

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان ریگان

1-توزیع جو 123/195 تن

2-توزیع سبوس 205 تن

3-توزیع آرد 849 تن

4-توزیع نفت سفید 854750 لیتر

5- توزیع ذرت 563 تن

دیدگاهتان را بنویسید