آقای سعید رئیسی ، رئیس اداره امور عشایر شهر ستان شهر بابک  از عملکرد یکساله این شهر ستان در سال 94 به شرح ذیل خبر داد :

43400متر مکعب آبرسانی سیار به مناطق عشایری ریگ سفید – سیاه  – رباط -خبر -آفکوئیه – دهج – مدوار- آبدر – میمند – خاتون آباد و حصاروئیه…

 

2130 کیلو متر تیغ زنی و مرمت راههای عشایری شهر ستان با گریدر

3- 100 متر حفاری و لوله گذاری  یک حلقه چاه عمیق در منطقه بنه یکه

4-توزیع 1450 متر لوله بین عشایر جهت تامین اب عشایر شهر ستان

5- معرفی 5 خانوار عشایر به مرکز بهداشت شهر ستان  جهت احداث سرویس بهداشتی موضوع تفاهمنامه های منعقده

6- تامین آب عشایر آغلهای آخوند و عابدین از طریق آب روستایی موضوع تفاهمنامه منعقده

هماهنگی با فرماندارشهرستان  جهت تحویل 80 تن جو 50 تن مکمل و تولید 450 تن خوراک با قیمت متعادل و توزیع آنها بین عشایر منطقه خاتون آباد – میمند – پاقلعه

عملکرد شرکت تعاونی عشایر شهر بابک

توزیع جو 703 تن

آرد 296 تن

سبوس 240 تن

کنسانتره 130 تن

تفاله 8 تن

ذرت 70 تن

تمدید بیمه روستائیان و عشایر 600 خانوار

عضویت جدید بیمه روستائیان و عشایر 16 خانوار

بیمه دام 800 راس

دیدگاهتان را بنویسید