به گزارش روابط عمومی اداره کل با توجه به خشکسالیهای چند سال گذشته و بمنظور رفع مشکل آب شرب عشایر شهر ستان راور و مشکلات آبر سانی سیار به وسیله تانکر ، مدیریت جهاد کشاورزی شهر ستان منطقه سینه دیله با مساعدت  اداره کل امور عشایر استان و همت عشایر منطقه ، آب چشمه های ارتفاعات منطقه به طول 12 کیلومتر لوله گذاری گردیده و به دشت رسانده شده است . لازم به توضیح است عشایراین  شهر ستان با 100 خانواردارای : 50 هزار راس دام سبک و 1500 نفر شتر و 400 کلنی زنبور عسل میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید