آمار شهرستانی عشایر بر اساس سر شماری عشایر کوچنده سال 1387…

               جمعیت عشایر

شهرستان 

ییلاق

قشلاق

خانوار

جمعیت (نفر)

خانوار

جمعیت (نفر)

استان کرمان

22564

109360

21105

102568

منطقه جیرفت و کهنوج

8314

40518

10995

53619

اداره کل استان

14250

68842

10110

48949

شهرستان بافت

4977

24981

2963

14944

شهرستان بردسیر

1742

8171

175

812

شهرستان بم

3860

19006

3351

16549

شهرستان جیرفت

2972

14152

2764

13325

شهرستان راور

49

287

شهرستان رفسنجان

134

689

88

424

شهرستان رودبار جنوب

1684

8645

1842

9258

شهرستان زرند

43

191

48

248

شهرستان سیرجان

2049

9172

1656

7386

شهرستان شهربابک

1341

6128

1573

7400

شهرستان عنبرآباد

2029

9790

3159

15395

شهرستان قلعه گنج

1081

5251

1599

7654

شهرستان کرمان

104

504

207

899

شهرستان کهنوج

364

1787

1416

6928

شهرستان منوجان

184

893

215

1059

 

دیدگاهتان را بنویسید