آغاز سال جدید مطلع آن مزین به نام نامی حضرت فاطمه زهرا (س)ونوید بخش عنایات والطاف بردوستان وپیروان بزرگ بانوی اسلام است .خداوند رحمان نوید میلاد سال نو رابردوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد .حلول سال نو وتولد دوباره طبیعت ،عید فرخنده وکهن باستانی را که یادگار نیاکان و پیام آور دوستی ،عشق ومحبت ،لطافت گیاه ،خرمی طبیعت وتحول به مراحل نیکوتر وبرتراست راتبریک گفته وسالی سرشار ازرحمت وعافیت ،سرسبزی جاودان ،شادی وسلامتی وبرخورداری ازهمه نعمتهای الهی را برای همگان ازدرگاه خداوند متعال خواستاریم .

دیدگاهتان را بنویسید