به گزارش آقای سعید رئیسی رئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک عملکرد دو ماهه اول سال 95 این اداره به شرح ذیل میباشد.

1-     آبرسانی سیار به مناطق عشایری شهرستان به میزان 8750 مترمکعب..

 

2-     مرمت وتیغ زنی راههای عشایربه میزان 1300 کیلومتر

3-     برگزاری کلاسهای آموزش خیاطی جهت 12 نفر ازبانوان  عشایر

4-     برگزاری اولین همایش  چادر در منطقه عشایری خبر

5-     عملکرد شرکت تعاونی عشایری

1-     توزیع جو 2/14تن

2-     توزیع 15تن

3-     توزیع کنسانتره 2/10 تن

4-     توزیع آرد 77/88 تن

5-     توزیع ذرت 25/1تن

دیدگاهتان را بنویسید