دومین همایش روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداریها روز یكشنبه 17/4/86 ساعت 5/8 صبح در محل تالار شهید مرتضوی استانداری كرمان با تلاوت آیات قرآن كریم آغاز گردید . در این همایش آقای سرهنگ صدفی مدیر كل روابط عمومی استانداری كرمان درخصوص كار روابط عمومی مطالبی را بیان و در ادامه حاضرین نیز توضیحاتی در مورد مسائل و مشكلات كار خود ارائه نمودند .

– سمینار آموزشی مدیریت بازاریابی ویژه مدیران مسئول ، مدیران روابط عمومی در بخش دولتی و خصوصی ، كانونهای آگهی و تبلیغاتی ، مطبوعات محلی با حضور آقای پروفسور یحیی كمالی پور چهره شاخص علمی و استاد علوم ارتباطات دانشگاههای آمریكا و آقای دكتر هرمز مهرانی در تاریخ 30 و 31 تیرماه 86 در محل تالار عماد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كرمان برگزار گردید .

دیدگاهتان را بنویسید