ریيس فراكسيون عشاير در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات امسال مجلس براي جامعه عشايري كشور گفت: در سال جاري يك درصد از صندوق توسعه ملي براي عشاير كشور به صورت وام پرواربندي به ارزش تقریبی  400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است…

به گزارش روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، هادي قوامي در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: بر این اساس مقرر شده است تا اين ميزان وام از طريق صندوق توسعه و بانك عامل به موقع در اختيار عشاير كشور گذاشته شود.

وی با تاكيد براينكه سهم عشاير تمامي استان ها به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: از اين ميزان وام، مبلغ پنج ميليارد تومان در مرحله اول براي جامعه عشاير خراسان شمالي اختصاص يافته كه به زودي از طريق شركت هاي تعاوني بين آنان توزيع خواهد شد.

قوامی با اشاره به اينكه علاوه بر پرداخت تسهیلات پروار بندي به عشاير كشور، موارد ديگري نيز در مجلس مصوب شده است، اظهار داشت: 20 ميليارد تومان نیز از محل تملك دارايي استان ها به منظور پرداخت بخشي از قبوض گاز عشاير در نظر گرفته شده است.

به گفته قوامي مبلغ 30 ميليارد تومان نيز در رديف اسكان عشاير همراه با پروژه هايي كه در اين خصوص در كشور انجام مي شود به تصويب رسيده است.

اين نماینده مجلس اضافه كرد: علاوه بر اين در مجلس شوراي اسلامي اعتباراتي در خصوص جايگاه سوخت، انبار و راه هاي عشايري تصويب شده است.

رئيس فراكسيون عشاير در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي طرح سلامت در كشور عنوان كرد: در راستاي بهداشت عشاير كشور نيز اعتباراتي مصوب شده كه با اجراي طرح سلامت همگاني در كشور چنانچه عشاير نياز به بستري داشته باشد تنها پرداخت پنج درصد هزينه درمان بر عهده فرد است و مابقي از محل بودجه هاي در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید