رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: 400 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به این سازمان اختصاص یافت که با استفاده از این اعتبار دو میلیون راس دام پرواربندی می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی قندالی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در زاهدان بیان کرد: با توجه به ظرفیت های بسیار خوب سیستان و بلوچستان در بخش دامداری و دامپروری، 20 میلیارد تومان از این اعتبار بعد از گذر از چرخه اداری به عشایر این استان تخصیص می یابد…

 

وی افزود: تلاش داریم با این اعتبار حدود 200 هزار راس دام در این استان در چرخه پروار و عرضه به بازار قرار گیرد.

قندالی استفاده و بهره وری از منابع آب و خاک را از اقدامات دیگر سازمان امور عشایر برشمرد و گفت: در این طرح تجهیز منابع آب و خاک از جمله برق دار کردن چاه های کشاورزی، راه اندازی سیستم خط انتقال و شبکه زهکشی در استان های مختلف کشور در دستور کار سازمان امور عشایر قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین با هدف ارتقای وضعیت سرمایه گذاری در بخش عشایری سیستان و بلوچستان در نظر داریم 31 حلقه چاه استان را با اعتبارات موجود برقی کنیم که در صورت انجام این کار جشن برق دار کردن چاه ها در بخش عشایری استان را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با این حرکت و شبکه هایی که در ادامه اجرا می شود حداقل حدود هزار و 400 هکتار از زمین های کشاورزی سیستان و بلوچستان برای کشت محصولات زراعی، باغی و علوفه ای سرمایه گذاری می شود.

رییس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه در بخش دام حدود 25 درصد تولید گوشت قرمز را عشایر کشور در اختیار دارند، گفت: در مجموع شش درصد کل تولیدات بخش کشاورزی در حوزه  های باغی و زراعی مربوط به عشایر است.

وی افزود: یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در قالب حدود 212 هزار خانوار، جامعه عشایری کشور را تشکیل می دهند که طرح ساماندهی آنان با عنوان عملیات اجرایی اسکان برای خدمات به کوچندگان از سالیان قبل در حال اجرا است.

شایان ذکر است، رییس سازمان امور عشایر ایران در سفر به سیستان و بلوچستان ضمن دیدار با استاندار، از مناطق عشایری این استان بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات عشایر این استان قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید