مدیر کل امورعشایر کرمان ازافتتاح وبهره برداری از 7پروژه  عمرانی در مناطق عشایری استان  خبرداد

آقای مهندس ابراهیمی گفت : تعداد 7 پروژه عمرانی با اعتبار 3530 میلیون ریال به بهره برداری رسید. این طرحها درزمینه احداث استخر ذخیره آب  ،  تجهیز چاه کشاورزی ، مخازن ذخیره آب ،تجهیز وبرق رسانی چاه ، انتقال وشبکه آب آشامیدنی ازمحل اعتبارات ملی واستانی بوده است .

ایشان ادامه دادند: بیش از 140طرح عمرانی وزیربنایی ازشروع دولت تدبیر وامید تاکنون با اعتباری برا بر57/5میلیارد ریال اجرا وتکمیل گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید