رئیس اداره امور  عشایر شهرستان شهربابک از عملکرد یک ساله شهرستان به شرح ذیل خبرداد.

1-     آبرسانی سیار به میزان 43500 متر مکعب به مناطق عشایری شهرستان…

 

2-     توزیع 2000متر لوله ودودستگاه تانکر بین عشایر جهت تأمین آب عشایر شهرستان

3-     تیغ زنی ومرمت راههای عشایری به میزان 2000کیلومتر

4-     تأمین آب عشایر آغلهای آخوندوعابدین از طریق آب روستایی

5-     آموزش 250 نفر از عشایر در زمینه بهداشت محیط ، بهداشت دام، تغذیه دام

6-     احداث 1400 متر مکعب استخر ذخیره آب در منطقه عشایری افکوئیه

7-     معرفی 40 نفر از عشایر به استان جهت دریافت تسهیلات خشکسالی مربوط به  خرید علوفه وپرواربندی

8-     معرفی 3نفر از عشایر به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جهت دریافت تسهیلات خرید تراکتور وادوات کشاورزی

9-     تحویل 80 تن جوو 50 تن مکمل از طرف شرکت مس به شرکت عشایری وتولید 450 تن خوراک وتوزیع با قیمت متعادل بین عشایر منطقه خاتون آباد – میمند- پاقلعه

عملکرد شرکت تعاونی :

توزیع جو 915 تن- آرد 491 تن ، سبوس 303 تن- کنسانتره 153 تن – تفاله 10تن – ذرت 72تن- تمدید بیمه روسائیان وعشایر 600 خانوار، عضویت جدید بیمه روستائیان وعشایر 16 خانوار- بیمه دام 800 رأس

دیدگاهتان را بنویسید