اقای مهندس نظری رئیس اداره امور تعاونیها ترویج ومشارکت مردمی عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری در سال 94 رابه شرح ذیل اعلام نمودند :…

 

گزارش عملکرد شبکه  تعاونیهای عشایری در  سال 94

ردیف

عنوان پروژه

حجم عملیات

واحد

1

توزیع کالاهای اساسی

270

تن

2

جذب تسهیلات بانکی از صندوق توسعه ملی

40000

میلیون ریال

3

جذب تسهیلات بانکی از صندوق های بخش عشایری و کشاورزی

21200

میلیون ریال

4

آبرسانی

40650

هزار لیتر

5

توزیع نفت و مواد سوختی

2432500

لیتر

6

توزیع کپسول گاز

16615

سیلندر

7

بیمه اجتماعی

6410

خانوار

8

بیمه دام

14642

راس

9

خرید و فروش صنایع دستی

620

متر مربع

10

خرید و فروش آرد

6142

تن

11

خرید و فروش گیاهان داروئی

5000

کیلو گرم

12

خرید و فروش دام سبک

50

راس

13

خرید و فروش پشم

1000

کیلو گرم

14

خرید و فروش جو

8336

تن

15

خرید و فروش ذرت

710

تن

16

خرید و فروش سبوس

4090

تن

17

خرید و فروش یونجه

412

تن

18

خرید و فروش کاه

160

تن

19

خرید و فروش کنجاله و کلش

169

تن

20

پرواربندی امانی ومشارکتی دام عشایر

15450

راس

21

تولید خوراک دام

1587

تن

22

زراعت گندم وجو

85

تن

23

جذب تسهیلات از منابع بانکی

12500

میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد شبکه  تعاونیهای عشایری در  سال 94

 

ردیف

عنوان پروژه

حجم عملیات

واحد

24

توزیع جو یارانه ای

610

تن

25

تهیه و توزیع جو مدت دار

1900

تن

26

افزایش سرمایه و سرمایه گذاری در صندوق توسعه بخش عشایری

13400

میلیون ریال

27

آموزش انبار داری

2

نفر / روز

28

اموزش مجامع عمومی

35

نفر / روز

29

آموزش قوانین و مقررات تعاونیها و امور مالیاتی

34

نفر / روز

30

آموزش قوانین و مقررات مجامع

100

نفر / روز

31

آموزش روشهای بازاریابی

1

نفر / روز

32

آموزش ترویج بیمه دام

265

نفر / روز

33

آموزش ضرورت تولید و توزیع خوراک دام

80

نفر / روز

34

آموزش روشهای حسابرسی و بازرسی از شبکه تعاونیهای عشایری

8

نفر / روز

35

آموزش چگونگی تنظیم صورتهای مالی

24

نفر / روز

36

آموزش کامپیوتر

2

نفر / روز

37

آموزش شرح وظایف بازرسین

2

نفر / روز

38

آموزش تغذیه خوراک دام

185

نفر / روز

39

آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری

80

نفر / روز

40

آموزش بهداشت و درمان

180

نفر / روز

41

آموزش فنی و حرفه ای

83

نفر

42

آموزش تولید صنایع دستی

96

نفر

43

تشکیل صندوق خرد زنان عشایر

3

صندوق خرد

44

آموزش زنان کار آ فرینی

12

نفر / روز

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید