۲۸ مرداد

برگزاری مناقضه آبرسانی به مناطق عشایری استان کرمان

بسمه تعالی اداره کل امور عشایری استان کرمان در نظر دارد انجام آبرسانی سیار در مناطق عشایری شهرستان از طریق مناقضه عمومی دو مرحله ای ( ارزیابی توان اجرای کار ) به پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای سابقه فعالیت در زمینه فوق واگذار نماید. لذا تقاضا دارد ضمن مراجعه به سایت www.setadiran.ir و یا مراجعه…

۲۸ مرداد

برگزاری مناقضه آبرسانی به مناطق عشایری استان کرمان

بسمه تعالی اداره کل امور عشایری استان کرمان در نظر دارد انجام آبرسانی سیار در مناطق عشایری شهرستان از طریق مناقضه عمومی دو مرحله ای ( ارزیابی توان اجرای کار ) به پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای سابقه فعالیت در زمینه فوق واگذار نماید. لذا تقاضا دارد ضمن مراجعه به سایت www.setadiran.ir و یا مراجعه…

۲۶ اردیبهشت

فراخوان انتخاب پیمانکار

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد امور خدماتی و نگهبانی و… اداری خود را به تعداد 12 نفرنیروی کارگری در سطح استان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد الشرایط دارای صلاحیت و تایید از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  واگذار…

۲۶ اردیبهشت

فراخوان انتخاب پیمانکار

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد امور خدماتی و نگهبانی و… اداری خود را به تعداد 12 نفرنیروی کارگری در سطح استان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد الشرایط دارای صلاحیت و تایید از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  واگذار…

۱ بهمن

مناقصه راههای عشایری شمال استان کرمان

اسناد مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي اين اسناد بر اساس قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 و آيين نامه هاي مربوطه و با توجه به قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات به شماره 68362/60 مورخ 1388/12/26 تنظيم شده است. دریافت فایل پیوست